Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


De aanmeldingsperiode is voorbij. Wij zijn blij dat we alle achtstegroepers die zich bij Sorghvliet ingeschreven hebben, kunnen plaatsen. Wij heten hen van harte welkom.

We zijn aangeland in periode 4. Het is de periode met de laatste lessen voor de examenleerlingen. Het is de periode waarin jaarlaag 5 naar Rome gaat. Het is de periode waarin jaarlaag 4 zich met de internationale uitwisseling bezig houdt. En ook voor de klassen 1-2-3 is er van alles te doen. Zie de agenda.