Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


Het is zomervakantie.
De school is telefonisch niet bereikbaar
van woensdag 15 juli t/m dinsdag 18 augustus.
Het nieuwe schooljaar begint op maandag 24 augustus.
Wij wensen iedereen een gezellige en zonnige tijd toe!