Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Illustratie

Welkom op Sorghvliet!


We wensen allen een fijne zomervakantie.  

De school is gesloten van donderdag 24 juli (12.00 u) tot maandag 26 augustus (10.00 u). Het nieuwe schooljaar start op maandag 1 september.