Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Aanmelden


Toelatingseisen

Welk advies moet uw kind hebben om op Sorghvliet als leerling te worden toegelaten? Leerlingen met een VWO-advies zijn toelaatbaar.

De voorlichtingsmomenten voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 • 18 januari 2017 van 14.30-17.00 uur: 
  kennismaken met de Klassieke talen en cultuur tijdens Speuren in de Klassieken, voor achtstegroepers.
 • 31 januari 2017 van 18.30-21.00 uur:
  Ons Open Huis, voor achtstegroepers en hun ouders.
 • 2 februari 2017 van 20.00-22.00 uur:
  voorlichtingsavond, speciaal voor ouders.

We kunnen 135 leerlingen toelaten. Als het aantal aanmeldingen hoger ligt, wordt er geloot. Broertjes of zusjes van zittende leerlingen en kinderen van personeelsleden, mits met vwo-advies, worden bij voorrang geplaatst. 

 • Voor het schoolondersteuningsprofiel: klik hier.
 • U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden voor het schooljaar 2017-2018.

Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?

U moet rekening houden met het schooladvies voor voortgezet onderwijs dat uw kind krijgt op de basisschool. En ook met de toelatingseisen van de school. U kunt samen met uw kind naar een middelbare school in uw regio zoeken.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Bovo Haaglanden

Start 1e aanmeldingsperiode
Met de start van het nieuwe jaar zijn de open dagen van vo-scholen alweer in volle gang. Dit betekent ook dat de eerste aanmeldingsperiode voor basisschoolverlaters voor de deur staat. Natuurlijk kunt u alle exacte data terugvinden in het BOVO tijdpad. Aangezien de aanmeldingsperioden dit schooljaar iets later vallen dan andere jaren, hebben we ze nog even voor u op een rijtje gezet. 

Om het proces van aanmelden en toelaten goed te laten verlopen, verzoeken wij u zich volledig aan de vastgestelde data in het tijdpad te houden. Eventuele afwijkingen van deze data zorgen voor onrust bij leerlingen, ouders en collega-scholen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lees verder op de site van Bovo Haaglanden.

Mocht u daarna nog vragen hebben, maakt u dan per e-mail een afspraak met mevr. Hagoort, conrector.