Overzicht schoolleiding & decanen

schoolleiding
drs. S. Zuiderwijk rector

 mw. drs. J.A.E. Hagoort-Bink

conrector,
aanmelding

mw. drs. M.W.S. Welten

afdelingsleider leerjaar 1 + 2

dhr. X.M. Beute M.E.

afdelingsleider leerjaar 3 + 4

mw. drs. M.R. Hulshof

afdelingsleider leerjaar 5 + 6,
secretaris eindexamen

   

decanen

mw. dr. J. van Welzen

leerjaar 3 + 4
drs. B.M. Rackwitsz-Adolfs leerjaar 5 + 6