Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Exameninfo


Beste leerling van klas 6,

Dit is een heel belangrijk jaar voor je. Want na dit jaar ga je ons verlaten. Als alles goed gaat natuurlijk, maar daar gaan we wel vanuit. Je vindt hier allemaal interessante links die je kunt gebruiken om je voor te bereiden op het examen. Bekijk vooral ook al het materiaal van de decaan, want nu moet de beslissing vallen over wat je volgend jaar wilt gaan doen. We hopen van harte dat het jullie ook gaat lukken en als wij je daarbij kunnen helpen, dan horen we dat graag.

Je kunt altijd terecht bij mevrouw Hulshof, je afdelingsleider en secretaris van het examen.

We wensen je heel veel succes!


 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana