Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Examen links


Examenrooster 2019
eerste tijdvak

Interactieve toets, oefenexamens,  uitwerkingen
Examenbundel.

Examencursus
Sta je er nog niet sterk genoeg voor, dan is een examencursus van de Rijksuniveristeit Leiden een goed idee

Mededelingen en regelgeving
Het Examenblad, de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs, met mededelingen en regelgeving rond de eindexamens

Klachten?
Klachten over het examen? LAKS!

Cito
Cito


 

 

 

© 2019 Gymnasium Sorghvliet

Tech qabana