Christelijk Gymnasium Sorghvliet | Op Sorghvliet gebeurt meer Christelijk Gymnasium Sorghvliet Illustratie

Sorghvliet rondt Hoorn


Op 31 mei starten 30 leerlingen en docenten een driedaagse fietstocht langs Hoorn, Enkhuizen, Lelystad en Loosdrecht. Het doel van de tocht is zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/sorghvlietrondthoorn/) staat alles over deze tocht. Het is voor ons enthousiasme en dat van onze sponsoren van belang dat u deze pagina vaak bezoekt en natuurlijk aangeeft dat u veel van de berichten leuk vindt.